تبلیغات
مشاوره روانشناختی: اختلالات اضطرابی(وسواس، فوبیا، پنیک و...)، خانواده. هماهنگی: 09352799816 - مركز مشاوره و روانشناسی گفتگو واقع در منطقه ولیعصر، فاطمی، فتحی شقاقی تهران

مركز مشاوره و روانشناسی گفتگو واقع در منطقه ولیعصر، فاطمی، فتحی شقاقی تهران

چهارشنبه 20 فروردین 1393 06:55 ب.ظنویسنده : مدیر

 

بدینوسیله به اطلاع مراجعان محترم می رساند، خدمات مشاوره روانشناسی وی‍‍ژه ی منطقه ی ولیعصر، فاطمی و فتحی شقاقی تهران، در مركز مشاوره «گفتگو» ارائه می شود.

آدرس: خیابان فتحی شقاقی، روبروی داروخانه سبز، پلاک 43، طبقه پنجم، واحد 16، مرکز مشاوره گفتگو

هماهنگی:

02188556946

فرشاد رضائی نامدار

مشاور روانشناس

==================================================================

کلمات کلیدی=مرکز مشاوره در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مرکز مشاوره خانواده در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مرکز مشاوره ازدواج در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مرکز مشاوره طلاق در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مرکز مشاوره و روانشناسی در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مرکز روانشناسی در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مرکز مشاوره عالی در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,بهترین مرکز مشاوره واقع در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,بهترین روانشناسان منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,بهترین مطب روانشناس در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک, مطب روانشناس خوب در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مطب روانشناس عالی در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,روانشناس با تجربه در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,معرفی روانشناس عالی در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,معرفی روانشناس خوب در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,روانشناس با تجربه در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک معرفی کنید, روانشناس خوب در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک معرفی کنید,مشاور ازدواج در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک،مشاور ازدواج خوب در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مشاور ازدواج عالی در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مشاور ازدواج با تجربه در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مشاور پیش از ازدواج خوب در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک, مشاور پیش از ازدواج عالی در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مشاور پیش از ازدواج با تجربه در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,روانشناس ازدواج در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مشاور ازدواج در منطقه 6 تهران,مشاوره ازدواج در منطقه 6 تهران,بهترین مشاور ازدواج در منطقه 6 تهران,مرکز مشاوره عالی در منطقه 6 تهران,مرکز مشاور روانشناسی در منطقه 6 تهران,مرکز مشاوره خانواده در منطقه 6 تهران,مرکز مشاوره طلاق در منطقه 6 تهران,مشاوره طلاق در منطقه 6 تهران,بهترین مرکز مشاوره طلاق در منطقه 6 تهران,مشاور طلاق در منطقه 6 تهران,مشاور طلاق با تجربه در منطقه 6 تهران,مشاور طلاق خوب,مشاور وسواس در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مشاور وسواس خوب در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,دکتر خوب وسواس در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,دکتر عالی وسواس در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,دکتر عالی وسواس در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,دکتر عالی وسواس در غرب تهران,دکتر با تجربه وسواس در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,درمانگر عالی وسواس در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,بهترین روانشناس وسواس در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,بهترین مشاور وسواس در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,روانشناس عالی وسواس در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,روان درمانگر وسواس فکری, دکتر وسواس فکری,روانشناس وسواس فکری,روانشناس وسواس عملی,مشاوره کمال گرایی,روانشناس وسواس منطقه 6 تهران,روانشناس وسواس فکری و عملی در منطقه 6 تهران,روانشناس وسواس فکری منطقه 6 تهران,روانشناس وسواس عملی منطقه 6 تهران,مشاور وسواس منطقه 6 تهران,مشاوره خیانت در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک تهران,مشاور خیانت منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک تهران,مشاوره خیانت مرد منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مشاوره خیانت زن منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مشاوره خیانت زن و شوهر,مشاوره خیانت زن در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مشاوره خیانت مرد در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,دلایل خیانت مرد در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,دلایل خیانت زن,مرد خائن,زن خائن,مشاوره با زن خائن در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک,مشاوره با مرد خائن در منطقه 6 تهران ولیعصر فاطمی فتحی شقاقی مطهری ونک, مشاور در منطقه 6 تهران, روانشناس در منطقه 6 تهران

بهترین روانشناس تهران , بهترین مشاور تهران ,  بهترین روانشناسان تهران , بهترین مشاوران تهران  ,بهترین مشاورران و روانشناسان تهران , بهترین گروه روانشناس تهران ,بهترین تیم روانشناس تهران , بهترین گروه مشاوران تهران , بهترین روانشناس اضطراب تهران , بهترین روانشناس اضطراب ایران , بهترین مشاور اضطراب تهران , بهترین مشاور اضطراب ایران , روانشناس عالی اضطراب در تهران، روانشناس عالی اضطراب ایران , مشاور عالی اضطراب تهران , مشاور عالی اضطراب ایران , بهترین درمان اضطراب در تهران , بهترین درمانگر اضطراب در تهران , بهترین درمانگر اضطراب ایران , بهترین درمانگر پنیک اتک تهران، بهترین درمانگر پنیک اتک ایران، بهترین دکتر پنیک اتک تهران , بهترین دکتر پنیک اتک ایران , بهترین درمان پنیک اتک , درمان پنیک اتک , بهترین دکتر اضطراب اجتماعی، بهترین روانشناس اضطراب اجتماعی، بهترین مشاور اضطراب اجتماعی, بهترین روانشناس وسواس ایران, بهترین روانشناس وسواس تهران, بهترین درمانگر وسواس ایران, بهترین درمانگر وسواس تهران, بهترین دکتر وسواس, بهترین دکتر وسواس فکری, بهترین دکتر وسواس عملی, بهترین دکتر وسواس فکری و عملی, بهترین دکتر اختلال وسواس اجبار, بهترین مشاور وسواس ایران, بهترین مشاور وسواس تهران, آدرس و تلفن بهترین دکتر وسواس ایران, آدرس و تلفن بهترین دکتر وسواس تهران, آدرس و تلفن بهترین مشاور اضطراب ایران, آدرس و تلفن بهترین مشاور اضطراب تهران, آدرس و تلفن بهترین دکتر اضطراب تهران, آدرس و تلفن بهترین دکتر پنیک اتک تهران, آدرس و تلفن بهترین روانشناس وسواس تهران، بهترین روانشناس استرس تهران, بهترین دکتر استرس تهران, بهترین مشاور استرس تهران, بهترین درمانگر استرس تهران, بهترین دکتر استرس ایران, بهترین دکتر استرس


برچسب ها: مشاور ازدواج خوب در تهران ، مشاور ازدواج خوب ولیعصر تهران ، مشاور ازدواج خوب فتحی شقاقی تهران ، روانشناس خوب ولیعصر فتحی شقاقی فاطمی ، مشاور طلاق در ولیعصر فتحی شقاقی ، روانشناس در منطقه 6 تهران ، مشاور خانواده در منطقه 6 تهران ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 1 شهریور 1394 01:15 ق.ظ

 
چهارشنبه 27 آذر 1392 10:46 ق.ظ
سلام روزتون خوش
میخواستم بدونم این که نوشتین ویزه منظقه ولیعصو...منظور اینه که محدودیت دارین برای پذیرش؟
ممنون میشم پاسخ بدید
مدیر
سلام
خیر، پذیرش آزاد است...
دوشنبه 4 آذر 1392 11:31 ب.ظ
سلام.یک سوال دارم و امیدوارم لطف کنید جوابم رو بدید
یک فردی را که به روانشناس مراجعه می کند مراجع با فتحه میم می گن یا مراجع با ضمه میم ممنونم.
مدیر
سلام!
ضمه!
دوشنبه 4 آذر 1392 06:06 ب.ظ
سلام دکتر جواب بخش دوم سوالمو ندادی؟
بازار کار واسه ارشد روانشناسی چطوریه؟؟؟؟؟
من این رشته رو دوستش دارم ولی خوب دوست داشتن واسه آدم نون وآب نمیشه!
آخرش من ادامه بدم یا نه؟؟؟
درامدش چطوریاست؟؟؟
یکشنبه 3 آذر 1392 08:29 ب.ظ
بازم سلام دکتر لطفا آدرس یه نفرو توتبریز بده فعلا نمیتونم بیام تهران!!
راستی خوداییش وضع کار واسه فوق لیسانس روانشناسی چطوریه؟؟؟
یکشنبه 3 آذر 1392 12:26 ق.ظ

هیچی!!!
همینطوری اومدم اعلام وجودکنم!!!

شنبه 2 آذر 1392 04:03 ق.ظ
راستی من واقعا عاشق هیپنوتیزمم واقعا کسیرو یاجیی رو میشناسی که آکادمیک یادبده بعلاوه مدرک؟؟؟
لطفا به وبم جواب بده
مرسی کمال تشکر دکتر جان
شنبه 2 آذر 1392 04:01 ق.ظ
فرشاد جان تولدت مبارک
دارم راجع به روشی که گفتی فک میکنم بعد از تجزیه و تحلیل دانوشاروخ!!!!
اللرون آغروماسون دوحدور

مدیر
سلام!
مرسی!
لوطفوز وار...
جمعه 1 آذر 1392 12:28 ب.ظ
سلام - لطفا در وبلاگ یه آهنگ هم بزارید وقتی اومدیم روحیه بگیریم .
مدیر
سلام!
حتما
پنجشنبه 30 آبان 1392 09:35 ب.ظ
سلام فرشاد عزیز،
واقعاً پوزش می خوام. میلاد قمی یکی از خوانندگان وبلاگم هست، به اشتباه شما و ایشون رو جابه جا نوشتم. در هر صورت. از تبریکات صمیمانه شما تشکر می کنم.
مدیر
سلام!
خواهش دکتر جان!
چهارشنبه 29 آبان 1392 04:00 ب.ظ
عه تولدتونه؟ مبارکه باآرزوی بهترین ها
مدیر
بله خیلی ممنون
چهارشنبه 29 آبان 1392 03:47 ب.ظ
سلام آقا فرشاد عزیز خوبی ؟
چه خبر؟ رو به راهی دادا؟
مدیر
سلام دادا
خدا رو شكر، خوبم مرسی، كمی گرفتارم...
چهارشنبه 29 آبان 1392 10:29 ق.ظ
تولدت مبارک فرشاد عزیز
پاینده و پیروز باشی :)
مدیر
مرسی دوست عزیز و مهربان
سه شنبه 28 آبان 1392 06:18 ب.ظ
سلام من معمولا هر روز وبلاگ شما و یه وبلاگ دیگه به اسم "داستان های واقعی روانشناسی" رو باز می کنم ولی هیچکدومتون پست نمی ذارید! می دونم وقت نداریدا ولی خوب خب به فکر مخاطبانتونم باشید دیگه
مدیر
سلام دوست عزیز
من شرمنده شمام، باور كنید شب كه میرسم به خونه از خستگی بیهوش میشم! اما میخوام به زودی شب ها قبل خواب یه آپدیت داشته باشم.
ازتون بسیار متشكرم كه لطف دارید و مرتب مطالب رو چك می كنید.
شاد و موفق باشید...
یکشنبه 26 آبان 1392 08:42 ق.ظ
با این توصیفات حوزه های تدریجی مشاوره برای شكست عشقی و فراموش كردن خاطرات گذشته تو حیطه كار شما نیست؟
مدیر
این موضوع چندان پیچیده نیست، سوگ و فقدان و احتمالا افسردگی بعد آن... شما نیاز به زمان دارید...
چهارشنبه 22 آبان 1392 12:31 ق.ظ
شاد نگه داشتن که کاری نداره خانم رحیمی.باهاش مهربون باشید.واسش اسباب بازی بخرید.ببرینش پارک.واسش جشن تولد بگیرین.باهاش بازی کنین...(البته این کارا واسه یه دامنه سنی خاصه اینجوری که شما گفتین کودک فکر کنم دلش با همینا خوش باشه) (میدونم از آقای رضایی پرسیدین.من نظر خودمو گفتم )
سه شنبه 21 آبان 1392 11:23 ب.ظ
سلام وبلاگ خوبی دارین یه سوال داشتم میخواستم ببینم برای شاد نگه داشتن کودکانمان چه کارهایی باید کرد
مدیر
سلام
مرسی از لطفتون.
از کودک به کودک متفاوت هست... می تونید از خودش بپرسید و لیستی تهیه بفرمایید...
جمعه 17 آبان 1392 12:40 ب.ظ
سلام خیلی خیلی موفق باشید، مارم لطفا دعا کنید موفق باشیم
مدیر
سلام
بسیار سپاسگذارم دوست عزیز شما هم همینطور...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.